MU Hoàn Hảo | TEST: 19/01 - OPEN: 21/01

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 404] 19-01-2020
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 378] 19-01-2020
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 416] 19-01-2020
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 440] 19-01-2020
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 414] 19-01-2020
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 293] 19-01-2020
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 301] 19-01-2020
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 262] 19-01-2020
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 336] 19-01-2020
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 312] 19-01-2020
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 297] 19-01-2020
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 303] 19-01-2020
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 344] 19-01-2020
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 323] 19-01-2020
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 787] 19-01-2020
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 280] 19-01-2020
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 297] 19-01-2020
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 675] 19-01-2020
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 610] 19-01-2020
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 726] 19-01-2020
Giới thiệu sói tinh [đọc: 697] 19-01-2020
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 659] 19-01-2020
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 667] 19-01-2020
NPC trong game Mu Online [đọc: 642] 19-01-2020
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 625] 19-01-2020
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 526] 19-01-2020
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 488] 19-01-2020
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 457] 19-01-2020
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 415] 19-01-2020
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 426] 19-01-2020
  Xem tất cả các bản tin